Ön azzal, hogy belép a www.taskfit.com weboldalra, elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek).

A www.taskfit.com honlapot (a továbbiakban: honlap) a BaseWalk Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) hozta létre és tette közzé. A honlap a Társaság tevékenységét és szolgáltatásait mutatja be a honlapra látogató felhasználóknak, valamint a Társaság által fejlesztett Taskfit szoftver honlapon keresztüli értékesítését és a felhasználók számára bizonyos szolgáltatások igénybevételét teszi lehetővé.

1. SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA

A www.taskfit.com honlap és minden eleme (például logó, védjegy, fénykép, kép, szöveg, videó, stb.) védett szellemi alkotásnak minősül, melyek jogosultja a Társaság. A honlap létrehozásához jelentős befektetésekre és munkatársaink erőfeszítéseire volt szükség, ezért – a jelen Felhasználási Feltételek kifejezett eltérő rendelkezésének hiányában – a honlapot csak személyes és magán célokra lehet felhasználni. A felhasználó kizárólag személyes, tájékozódó jellegű, kereskedelmi felhasználáson kívüli céllal jogosult a honlapon és annak oldalain megjelenő tartalmat olvasni, arról nyomtatással, adathordozóra történő letöltéssel és más személy részére történő továbbítással kivonatos másolatot készíteni. Tilos a Társaság kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a honlap vagy bármely részének, illetve tartalmának másolatát eladni vagy haszon ellenében továbbítani, tilos továbbá a honlap vagy bármely részének megváltoztatása, valamint bármely más műben, publikációban, honlapon történő felhasználása mind elektronikus, mind egyéb formában. Az itt rögzítetteken túlmenően a Társaság semmilyen egyéb jogot nem engedélyez a honlap vagy annak tartalma felhasználásával kapcsolatban.

A szellemi alkotások jogosulatlan felhasználása, valamint a szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogok egyéb módon történő megsértése jogellenes cselekmény és jogi eljárást vonhat maga után.

2. HOZZÁFÉRÉS A HONLAPHOZ, A HONLAP HASZNÁLATA

A honlapot bárki használhatja. Ön a honlapon keresztül kérdéseket tehet fel és üzenetet küldhet nekünk a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül, melynek során személyes adatokat kell megadnia. Kérjük, a valóságnak megfelelően pontosan töltse ki a mezőket és adja meg a szükséges információkat! Az adatok megadása önkéntes, és csakis a kérdések megválaszolása és esetleges későbbi szerződéskötés érdekében, a szükséges időtartamig kezeljük azokat. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha a honlapon feliratkozik a hírlevelünkre vagy a regisztrál. Adatvédelmi tájékoztatónkat ITT találja.


Bár arra törekszünk, hogy a honlap szabadon elérhető legyen, a hozzáférést nem tudjuk mindenkor garantálni, mert különböző okok, például karbantartás, frissítés vagy egyéb, rajtunk kívül álló okok miatt is megszakadhat a honlap elérhetősége.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a honlap felhasználása feltételezi azt, hogy Ön az internethasználathoz szükséges megfelelő hardverrel és szoftverrel rendelkezik. Ezenkívül felhívjuk a figyelmet, hogy nem biztosítjuk az adatátvitel biztonságát, rendelkezésre állását és sértetlenségét, ezért nem felelünk a Társaság érdekkörén kívül eső hibákért, mulasztásokért, törlésekért, késedelmekért, üzemzavarokért (ideértve a számítógépes vírusokat), kommunikációs csatornákért, hardverekért és szoftverekért, valamint az Ön által ezen a honlapokon közzétett tartalmak engedély nélküli felhasználásáért vagy sérüléséért.

A honlapon szabadon hozzáférhető tartalmak találhatók. Ön az első látogatásával elfogadja, hogy a honlapot a Felhasználási Feltételeknek megfelelően, jogszerűen fogja használni.


Ezennel ingyenes, nem kizárólagos és nem átruházható jogot biztosítunk Önnek a honlapon közzétett tartalmak felhasználására, mely jog kizárólag személyes és magán célra szól, és idő vagy hely tekintetében nem korlátozott. Tilos a Társaság kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a honlapon közzétett tartalmakat sokszorosítani, módosítani vagy terjeszteni, illetve más célokra felhasználni. Az ilyen előzetes hozzájárulás iránti kérelmeket előzetesen a következő címre kell elküldeni: info@basewalk.com.

3. A HONLAPON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK

Arra törekszünk, hogy pontos és naprakész információkat szolgáltassunk, de nem garantálhatjuk minden információ technikai megbízhatóságát és hozzáférhetőségét, különösen, ha az a mi irányításunkon kívül álló körülményektől függ.

A fent leírtak ellenére, többek között idegenek jogosulatlan beavatkozása miatt is keletkezhetnek pontatlanságok vagy hiányosságok. Kérjük, hogy a hibákat vagy hiányosságokat jelentse az info@basewalk.com e-mail címen, és mi megtesszük a szükséges javításokat, módosításokat vagy egyéb intézkedéseket.

A honlapon található hiperhivatkozások mások által közzétett honlapokra irányíthatják át Önt; melyek tartalmáért nem tudunk felelősséget vállalni. Ennek megfelelően, illetve tekintettel arra, hogy a honlapon a hiperhivatkozások az internetes böngészés megkönnyítése érdekében vannak elhelyezve, kizárólag az Ön döntése és felelőssége, hogy ezeket a honlapokat felkeresi-e.

4. A HONLAP ÉS A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

A honlapokon található tartalmakat és információkat és a Felhasználási Feltételeket módosíthatjuk annak érdekében, hogy megfeleljünk a mindenkor hatályos szabályozásnak és fejlesszük a honlapok minőségét. A változtatásokat be fogjuk építeni a Felhasználási Feltételekbe.

5. SZEMÉLYES ADATOK

Társaságunk számára kiemelten fontos, hogy megvédjük az Ön személyes adatait. Személyes adatait Adatvédelmi tájékoztatónk szerint kezeljük, amit ITT talál.

2020. szeptember 1.